Cursus: Online verbinden voor professionals

In deze cursus gaan we in op onder andere de volgende vragen:

  • Hoe kun jij jouw vak optimaal uitoefenen nu interactie met anderen voornamelijk online en op afstand plaatsvindt?
  • Hoe zorg je dat jij dezelfde professionele impact hebt als “voor Corona”?
  • Wat zijn de do’s en don’ts online?
  • Welke kansen bieden andere vormen van samenwerken op afstand?